خانه فرهنگ مشارکتی سیحون

برخی دوره های ما

سمیرا عبیری

  /  سمیرا عبیری
استاد زبان انگلیسی

سمیرا عبیری

سمیرا عبیری ، استاد زبان انگلیسی

استاد زبان انگلیسی

سطح فراگیری زبان : لیسانس ترجمه دانشگاه علامه  * فوق لیسانس آموزش دانشگاه آزاد تهران جنوب * دانشجوی دکترای آموزش زبان انگلیسی در دانشگاه علامه

سابقه کاری:  شروع کار سال  84 ترجمه  , آموزشگاه های شکوه ,  کیش  ,  اسپیکان

سفیر , تدریس در دانشگاه بنیاد ,  دماوند  , استاد ناظر در دانشگاه های علمی کاربردی , سوپروایزر آموزشگاه های اسپیکان , آونگ

همکاری در آموزشگاه زبان اکسین برای پکیج اکسین چنل

تدریس به صورت خصوصی بیش از 10 سال سابقه