خانه فرهنگ مشارکتی سیحون

برخی دوره های ما
ALT تصویر

فرزاد اروجی

  /  فرزاد اروجی

فرزاد اروجی

فرزاد اروجی مدرس زبان

سطح فراگیری زبان: TTC از موسسه علوم وفنون کیش

سابقه کاری: سال 1395 در شعب مختلف آموزشگاه کیش از جمله

( شعبه پاسداران ، مولوی، بهارستان،تهران پارس ) را دارم در ضمن  سابقه کار در آموزشگاه ایران -استرالیا را زیر نظر

( آقای دکتر برقی ) و کانون زبان ایران زیر نظر

( آقای دکتر گلمزرجی )

مدت سال و چند ماه حضور در مدرسه صدر المتاءلهین در کل فعالیت شغلی در رشته زبان از سال 1395 آغاز  شده است