خانه فرهنگ مشارکتی سیحون

برخی دوره های ما

پگاه امیدی

  /  پگاه امیدی
مدرس گیتار

پگاه امیدی

پگاه امیدی مدرس گیتار

مدرک کاردانی و کارشناسی نوازندگی گیتار کلاسیک
مدرس گیتار کلاسیک ، پاپ ، فلامنکو
پیانو پاپ
آواز پاپ
سابقه تدریس  : ۶سال
دارای سابقه اجرا سولو گیتار ، دوئت دو گیتار و گیتار و فلوت در سالن آمفتی تئاتر هنرستان موسیقی پسران
اجرای گروهی و شرکت در گروه کر به سرپرستی کیانا خواجه در همان مرکز
اجرای گیتار سولو و دوئت گیتار کلاسیک در آمفی دانشگاه فرهنگ و هنر واحد ۴۶

مدرس گیتار

مدرس گیتار