خانه فرهنگ مشارکتی سیحون

برخی دوره های ما
ALT تصویر

هانیه کرملو

  /  هانیه کرملو
استاد ایلتس

هانیه کرملو

هانیه کرملو ، استاد زبان انگلیسی

 

استاد ایلتس  . هانیه کرملو استاد زبان انگلیسی و ایلتس خانه فرهنگ سیحون با سطح فراگیری زبان: IELTS   مدرکTTC(تدریس زبان انگلیسی )

سابقه کاری : استاد زبان انگلیسی در آموزشگاه از سال 1392 تا امروز