خانه فرهنگ مشارکتی سیحون

برخی دوره های ما

آموزش موسیقی کودکانبرچسب ها :

  /  پست‌های نوشته شده توسط"آموزش موسیقی کودکان"

یکی از مهارت هایی که اکثر والدین برای کودکانشان ضروری میدانند آموزش موسیقی و ساز زدن است. نواختن ساز توسط کودکان، باعث رشد مغز و مهارت های دیگر کودکان میشود. علاوه بر این اعتماد به نفس کودکان را از سنین