خانه فرهنگ مشارکتی سیحون

برخی دوره های ما

انواع عکاسیبرچسب ها :

  /  پست‌های نوشته شده توسط"انواع عکاسی"

عکاسی مانند هر هنر دیگری زیرشاخه‌های خاص خود را دارد. هنر عکاسی برای هر شخص تعریف خاص خود را دارد و هرکس بنا به علاقه شخصی و کاربردی که دارد از آن استفاده میکند. شاید در نگاه بسیاری از افراد،