خانه فرهنگ مشارکتی سیحون

برخی دوره های ما

اولین دوربینبرچسب ها :

  /  پست‌های نوشته شده توسط"اولین دوربین"

تاریخچه عکاسی در جهان عکاسی توسط یک فرد کشف و تکمیل نشده‌است، بلکه نتیجهٔ تلاش بسیاری از افراد در زمینه‌های مختلف و اکتشافات و نوآوری‌های آنان در طول تاریخ است. سال‌ها قبل از اختراع عکاسی، اساس کار دوربین عکاسی وجود داشته‌است؛ موزی، ارسطو و اقلیدس در سدهٔ ۵ و