خانه فرهنگ مشارکتی سیحون

برخی دوره های ما

تمرین نوازندگیبرچسب ها :

  /  پست‌های نوشته شده توسط"تمرین نوازندگی"

زمانی که کلمه نابغه را میشنوید اولین چیزی که به ذهنتان میرسد چیست ؟اکثر ما ، تصویری میبینیم از مردی با روپوش سفید ،پشت یک میکروسکوپ و درحالیکه یک دستگیره را می چرخاند ،  داد میزند ” هورا ،