خانه فرهنگ مشارکتی سیحون

برخی دوره های ما

موسیقی نواحی ایرانبرچسب ها :

  /  پست‌های نوشته شده توسط"موسیقی نواحی ایران"

موسیقی نواحی یا فولکلور به موسیقی یک منطقه خاص میگویند. نمونه ای از فرهنگ هر قوم را میتوان در موسیقی محلی آن قوم جستجو کرد. اکثر اقوام ایرانی موسیقی خاص خود را دارند، این موسیقی که با ترانه ها و نغمه های