خانه فرهنگ مشارکتی سیحون

برخی دوره های ما

ویژگی موسیقی نواحی ایرانبرچسب ها :

  /  پست‌های نوشته شده توسط"ویژگی موسیقی نواحی ایران"

موسیقی نواحی یا فولکلور به موسیقی یک منطقه خاص میگویند. نمونه ای از فرهنگ هر قوم را میتوان در موسیقی محلی آن قوم جستجو کرد. اکثر اقوام ایرانی موسیقی خاص خود را دارند، این موسیقی که با ترانه ها و نغمه های