آموزش آواز پاپ و سنتی

بدون امتیاز 0 رای
1,200,000 تومان

آموزش آواز پاپ و سنتی آموزش آواز سنتی و خوانندگی پاپ : استفاده از حنجره به عنوان یک ساز ،…

1,200,000 تومان