مرتضی حسنی

  /  مرتضی حسنی
مرتضی حسنی

مرتضی حسنی

مرتضی حسنی مدرس عکاسی

مرتضی حسنی متولد ۱۳۵۵، تهران است. وی کارشناس ارشد رشته ارتباط تصویری و عضو افتخاری اتاق فکر و کمیسیون و بنیاد بین‌المللی نخبگان ایران همچنین دارنده مدارک بین المللی عکاسی از کالج URSآلمان است.

مدرس دوره‌های عالی عکاسی دانشگاه تهران، مدرس تخصصی خبر گزاری های ایران، مدرس عکاسی دانشگاه سوره تهران و برگزار کننده ورکشاپ‌های تخصصی رنگ در کالج دبی نیز می‌باشد.