ما افتخار این را داریم که هنرجویان زیادی را طی این سال ها به صحنه های اجرا رسانده ایم. به همین منظور، سیحون پس از گذشتن مدتی از دوره های آموزشی اقدام به برگزاری کنسرت های هنرجویی به منظور آشنایی هنر جو با صحنه میکند.

در ادامه می توانید گالری تصاویر کنسرت های هنرجویی سیحون را مشاهده نمایید.