علیرضا کاظمی مدس تار و سه تار آموزشگاه سیحون
            علیرضا کاظمی 

 

مدرس ساز های  تار،سه تار،عود

سابقه 13سال نوازندگی و 6 سال تدریس

همچنین تئوری موسیقی و آهنگسازی

فارغ التحصیل هنرستان موسیقی

دانشجوی کارشناسی آهنگسازی.

فراگیری موسیقی در محضر اساتید گرانقدری چون :

داریوش پیرنیاکان -بهروز همتی – علی اصغر عربشاهی