علی پنجه شاهین
متولد 1363 ، استاد تنبک و دف
هنرآموخته نزد آقایان بهمن رجبی محمد اسماعیلی شاهرخ سرلک
سابقه اجرا.
خانه هنرمندان گروه نوای روشن 1388
تالار رودکی گروه نغمه مهر 1392 گروه نوای شباهنگ1395
فرهنگسرای ارسباران 1388 1389 1395و…..
فرهنگسرای نیاوران 1394
همکاری در آلبوم تلميت
شرکت در جشنواره های مختلف
اجرای کنسرت متعدد در کرمان کرمانشاه خرم آباد و…..
: عضو رسمی خانه موسیقی ایران
ایوان شمس 1393دانشکده هنر سالن فارابی گروه پارسيکر
برج آزادی 1393 1394 1396 گروه دوستان: وزارت کار سالن هفده شهریور 1395_13کلیسا آلمانی زبانان 1388 1فرهنگسرای بهمن سالن شهید آوینی 1392: همکاری با سازمان صدا و سیما و رادیو ایران1393_1394: سالن برج میلاد
1393