مریم بهبهانی فارغ التحصیل رشته جامعه شناسی می باشد .

موسیقی را با ساز پیانو شروع کرده است .

تئوری موسیقی و سلفژ را نزد استاد تیکران سوکیاس گذرانده و سپس به یادگیری ساز هارمونیکا پرداخته است .

از سوابق آموزشی ایشان می توان به گذراندن دوره های هارمونیکا کروماتیک نزد اساتیدی چون استاد موسوی ، استاد پاکنژاد ، استاد معتمدی و شرکت در مستر کلاس استاد استیوبیکر اشاره نمود .

همچنین گذرانده دوره مربیگری ارف زیر نظر استاد ونداد مساح زاده صورت گرفته است .

سوابق تدریس :

تدریس هارمونیکا در آموزشگاه های هنر پارسه ، رنسانس ، آکسان ، ملل ، ترانه و … از سال 1388

تدریس دوره ارف به کودکان در آموزشگاه های ملل ، هنر پارسه و رنسانس از سال 1388