پرهام پارسا فرد
لیسانس ابزار دقیق و موسیقی
پژوهشگر موسیقی و عضو خانه ی موسیقی
شروع کار نوازندگی با ساز سه تار درسال 1380 در اصفهان نزد سعید مزدک و کامبیز جهانبخش در اصفهان و سپس افتخار شاگردی نزد استاد جلال ذوالفنون به مدت دو سال در گوهر دشت کرج
شروع عود نوازی در سال 87 نزد مجید ناظم پور در اصفهان و سپس نزد استاد ارسلان کامکار و محمد فیروزی و در اخر منصور نریمان به مدت 5 سال و گرفتن دست نوشته ی پایان دوره ی و صلاحیت تدریس از این اساتید …
فعالیت هنری با گروه های درای سپاهان (به خوانندگی استاد ملک مسعودی )
گروه اواز باران (به خوانندگی کورش اسدپور)
ابرون بند( به سرپرستی اربی بابومیان شرکت و کسب مقام در فستیوال ها و جشنواره های داخلی و خارجی …
برگزاری کنسرت در تفلیس و ایروان و باکو
بیش از 10 سال سابقه ی تدریس ساز عود ؛ تار وسه تار ؛ باغلاما؛ هارمونیکا و قانون و در حوزه ی هنری و اموزشگاه های اوای سپاهان ، درای سپاهان ،ارپا، گوشه ،اواز