پگاه امیدی

متولد سال ۱۳۷۳

مدرک کاردانی و کارشناسی نوازندگی گیتار کلاسیک

مدرس گیتار کلاسیک ، پاپ ، فلامنکو

پیانو پاپ

آواز پاپ

سابقه تدریس ۶سال

دارای سابقه اجرا سولو گیتار ، دوئت دو گیتار و گیتار و فلوت در سالن آمفتی تئاتر هنرستان موسیقی پسران

اجرای گروهی و شرکت در گروه کر به سرپرستی کیانا خواجه در همان مرکز

اجرای گیتار سولو و دوئت گیتار کلاسیک در آمفی دانشگاه فرهنگ و هنر واحد ۴۶