آموزش آهنگسازی و تنظیم

آهنگسازی و تنظیم چیست؟ اما آهنگسازی هنوز هم بر پایه علم و اصول خود استوار است و آهنگسازان برتر با…

آموزش موسیقی کودک ارف

آموزش موسیقی کودک ارف : این متد ابتكار( كارل ارف) موسيقيدان آلمانيست كه در سراسر جهان براي آموزش مباني موسيقي…