آموزش تیمپانی منطقه 1برچسب ها :

  /  پست‌های نوشته شده توسط"آموزش تیمپانی منطقه 1"

 تیمپانی از جمله سازهایی است که در گذر زمان با توسعه مدل های قدیمی تر ابزارهای موسیقی توانسته خود را به دوران مدرن برساند و در گروه‌های موسیقی مختلف جایگاه مهمی برای خود دست و پا کند.پیشتر در مقاله ای