آموزش تیمپانیبرچسب ها :

  /  پست‌های نوشته شده توسط"آموزش تیمپانی"

 تیمپانی از جمله سازهایی است که در گذر زمان با توسعه مدل های قدیمی تر ابزارهای موسیقی توانسته خود را به دوران مدرن برساند و در گروه‌های موسیقی مختلف جایگاه مهمی برای خود دست و پا کند.پیشتر در مقاله ای