شقایق غمگسار مدرس آموزشگاه موسیقی سیحون
شقایق غمگسار

 

شقایق غمگسار

متولد ۱۳۷۳
مدارک تحصیلی:
کارشناسی نوازندگی موسیقی ایرانی از دانشگاه سپهر اصفهان
 آشنایی با مبانی موسیقی ایرانی و نواختن ساز عود به طور حرفه ای
پروژه ها
 پروژه ی پایان نامه کارشناسی نوازندگی موسیقی ایرانی
با عنوان معرفی
 آثار و بررسی سبک نوازندگی استاد عبدالوهاب شهیدی
نوازندگی ساز های:
عود – دف – تنبک – کاخن – کوزه – پیانو
سابقه تدریس:
مدرس آموزشگاه فنی و حرفه ایی آزاد ناردیس
مدرس آموزشگاه موسیقی مهرگان
 مدرس آموزشگاه موسیقی نیستان