ماهور صفری مدرس آموزشگاه موسیقی سیحون
ماهور صفری مدرس آموزشگاه موسیقی سیحون

ساز های تخصصی: تنبک و سنتور
دانشجوی رشته موسیقی

از ۵ سالگی شروع ساز سنتور نزد
استاد سعید صفری (۳ سال)
استاد اکبر صفری (شش ماه )
استاد مسیح افقه ( ساز سنتورتا ردیف استاد صبا)
استاد مصطفی مومنیان
استاد میلاد کیایی

از ۹ سالگی شروع ساز تنبک نزد اساتید زیر
استاد رضا زارع ( ۸ سال )
استاد صانعی ( کتاب استاد محمد اسماعیلی و دوره عالی استاد رجبی و تمام کتاب های استاد قاضی عسکر )
استاد موید افقه

افتخارات:
شرکت در چند دوره جشنواره های فارس
پدیده جشنواره پارس محل
تیم اول جشنواره امیر جاهد تهران به همراه علیرضا چراغی
نوازندگی در گروه پرواز به سرپرستی استاد رضا زارع
همچنین  اجرا در گروه های دلنوازان و ارغنون
و چندین اجرای آموزشگاهی