نیلوفر دایی انارکی مدرس آموزشگاه موسیقی سیحون
نیلوفر دایی انارکی مدرس آموزشگاه موسیقی سیحون

 

تحصیلات: – کارشناسی رشته نوازندگی کلاسیک، دانشگاه علمی کاربردی واحد 46

کاردانی رشته نقشه کشی معماری، دانشکده فنی حرفهای دختران تهران ولیعصر

ساز تخصصی: – پیانو

سوابق اجرائی: – شرکت در رسیتال های ارف در سال 1384 و 1385 از طرف آموزشگاه چکاوک شیدا
آموزش موسیقی: – فراگیری موسیقی کودک در سال 1384 نزد آقای واعظی و خانم مختاری آموزشگاه
چکاوک شیدا
– فراگیری پیانو نزد آقای دکتر محمدرضا ظریف
– فراگیری دوره مربیگری موسیقی کودک نزد خانم غزاله عزیزی
مدارک تخصصی: مربیگری موسیقی کودک مدرک فنی حرفهای کشور، 1397
– دوره بازی های ریتمیک تحت نظر کانون علمی و بازی در سال 1400
سوابق کاری: – تدریس در آموزشگاه موسیقی ندای پارس و  سیاوش
_ تدریس به صورت خصوصی
_ تدریس در مهد کودک شکوفه باران، گلهای بهاری و لوح سفید
_ گذراندن دوره کارآموزی در مهدکودک طوطک و بهآئین
_ اجرای فلوت در رسیتال ارف کودکان به سرپرستی خانم غزاله عزیز