پوریا افتخاری استاد آموزشگاه موسیقی سیحون
پوریا افتخاری

پوریا افتخاری متولد ۱۳۷۵

کاردانی موسیقی – آواز ایرانی
شروع نوازندگی سنتور از ۹ سالگی .
سابقه ۱۰ سال نوازندگی سنتور و ۲ سال تدریس و حضور در کنسرت های هنرجویی .
سابقه ۵ سال نوازندگی هنگدرام و ۳ سال تدریس
تدریس در آموزشگاه های سورنا،پارسا و هنر موسیقی و…
آشنایی تدریس تانگدرام به کودکان
آهنگساز و تنظیم کننده