آتوسا سنجابی ( مدرس سنتور، آموزش سنتور ویژه کودکان)

در سال 1380 وارد هنرستان موسیقی دختران گردید و در آنجا به فراگیری نوازندگی سنتور نزد استاد سرکار خانم مینا افتاده (از شاگردان برجسته مکتب پایور) و همچنین فراگیری دروس تئوری و نظری در موسیقی نزد خانم مهربانو توفیق پرداختند. پس ااز فراغت از تحصیل همچنان به نوازندگی سنتور ادامه داده و کار تدریس را نیز آغاز نمودند و مدت هفت سال است که به تدریس و آموزش سنتور و تئوری موسیقی مشغول می باشند.
با توجه به اینکه آموزش موسیقی به کودکان امری بسیار حساس و مهم است و نیازمند صبر و حوصله فراوان و عشق به کودکان در کنار دانش موسیقی و روانشناسی کودک است، کلاس های آموزش ستنور ویژه کودکان در آموزشگاه موسیقی هنر پارسه به ایشان سپرده شده است تا در کنار آموزش صحیح و اصولی به کودکان، علاقه آنها نسبت به یادگیری ستنور بیشتر و بیشتر شود.