بابک پيماني مدرس سازهاي كوبه اي.
برگزيده و شركت در چندين فستيوال از جمله فستيوال هاي فتدلا بلژيك ٢٠١٤. ارت هندوستان ٢٠١٠، ويلا اليزابت المان

بيش از ٥٠ كنسرت داخلي و خارجي از جمله: انگليس،بلژيك.امارات،تركيه،هند،ارمنستان با گروه هاي :تال،هزار اواز، ،زاگرس،

وركشاپ و تدريس سازهاي كوبه اي در اسلو (نروژ ) برلين (المان)

تشكيل و ساخت قطعات اركستر ٢٦ نفره كوبه اي براي اولين بار در موسيقي فولكلوريك لرستان
مدرس هنرستان هنرهاي زيباي
نويسنده كتاب نوئه دار
نويسنده كتاب اموزش ريتم هاي فولكلوريك